ઉના ખાતે અદ્યતન હોસ્પિટલ તથા IVF સેન્ટર નો પ્રારંભ

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ઉના. તા: 25.11.2018; ઉના ખાતે અદ્યતન ગાયનેક હોસ્પિટલ તથા IVF સેન્ટર (ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી સેન્ટર) વાત્સલ્ય હોસ્પિટલ તથા પ્રસૃતી ગૃહ તથા આશા ઈંફરટીલીટી સેન્ટર નું ઉદ્ઘાટન આજે કરવામાં આવ્યું હતું. આજે આ હોસ્પિટલ ના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ઉના-દીવ ઉપરાંત મુંબઇ, અમદાવાદ, રાજકોટ વી. વિવિધ સ્થળોએ થી ડોક્ટરી આલમ ના માંધાતાઓ ઉપરાંત ઉના દીવ  ધોકડવા ના રાજનૈતિક હસ્તીઓ, પત્રકારો, વકીલો, સમાજ સેવકો, વેપારીઓ પધારી ડો. આશિષ વકીલ, ડો. અલકા વકીલ તથા ડો. આશાબેન ને ઉના જેવા છેવાડાના તાલુકા માં આ પ્રકારની અદ્યતન હોસ્પિટલ શરૂ કરવા બાદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

You may have missed

error: Content is protected !!