કાર્ટૂન કોર્નર: By કૌશલ પારેખ, ટેક્સ ટુડે રિપોર્ટર દીવ

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

હાલમાં ગોવા ની ટુર પૂરી કરી આવ્યો છું. લાંબી મુસાફરીમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તથા ગોવા રાજ્ય જોવા મળ્યા. પણ આ કાર્ટૂન ઘણી જગ્યા ઉપર યથાર્થ સાબિત થતું હતું.

error: Content is protected !!