ટેક્સ ટુડે માં આવતા ન્યૂઝ અંગે અપડેટ મેળવવા નોટિફિકેશન Turn On કરવા વિનંતી

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ઉના: ટેક્સ ટુડે ની વેબસાઈટ www.taxtoday. co.in મા હવેથી આપ નીચેની વધારાની સેવા મેળવી શકશો.

નોટિફિકેશન ઓન કરવાથી વેબસાઈટ માં આવતા ન્યુઝ અંગે આપને અપડેટ આપવામાં આવશે.

ચેટ (Chat) માટેનું નવું ઓપશન જેનાથી તમે ટેક્સ્ ટુડે ટિમ સાથે ચેટ કરી શકશો

આ ઉપરાંત અમારી નવી English વેબસાઈટ www.taxtodaynews.in શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

વેબસાઈટ ના સુધારા વધારા કરવા તથા તેને અપડેટ કરતા રહેવા ટેક્સ ટુડે ની ટેક્નિકલ ટિમ પ્રતીક મિશ્રાણી, લલિત ગણાત્રા તથા રોનક પલાણ નો ખુબ આભાર

error: Content is protected !!