નાણાકીય વર્ષ 2017 18 ના જી.એસ.ટી. અંગે ના ફેરફાર કરવા માટે ની છેલ્લી તક-ત્યાર બાદ નહી થઈ શકે કોઈ ફેરફાર

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ઉના, તા 12 એપ્રિલ 2019: 01 જુલાઈ 2017 થી લાગુ થયેલ જી.એસ.ટી. કાયદા માં નાણાકીય વર્ષ 2017 18 ના કોઈ ફેરફાર કરવા , સુધારો કે વધારો કરવા ની છેલ્લી તારીખ નીચે મુજબ છે.

GSTR 1 માસિક ભરતા વેપારીઓ: 13 04 2019

GSTR 1 ત્રિમાસિક ભરતા વેપારીઓ: 30.04.2019

GSTR 1 એ આઉટવર્ડ સપ્લાય નું રિટર્ન હોઈ, 2017 18 માં B2B માં સુધારા તથા વધારા, B2C ના સુધારા તથા વધારા કરવા ઉપરોક્ત તારીખ ધ્યાને લેવાની રહશે. ઉપરોક્ત તારીખ બાદ આ સુધારા વધારા કરી શકાશે નહીં તેની ખાસ નોંધ વાચકમિત્રો લે તેવી વિનંતી.

મારા સહિત ટેક્સ પ્રેક્ટિશનર માં નો એક વર્ગ એવું માનતો હતો કે માર્ચ 2019 પછીના GSTR 1 માં પણ B2B માં વધારા કરી શકાશે. પણ આ અંગે અમારા પ્રેસ રિપોર્ટર લલિત ગણાત્રા એ પોર્ટલ ઉપર ચકાસણી કરતા આ સુધારા એપ્રિલ 19 ના રિટર્ન માં નહીં લે તેવું જણાયેલ છે.

આવીજ રીતે 2017 18 ની કોઈ ક્રેડિટ લેવાની રહી ગઈ હોય તો તે ક્રેડિટ લેવાની છેલ્લી તારીખ 20 એપ્રિલ 2019 એટલે કે માર્ચ 2019 ના 3B ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે.

ટેક્સ ટુડે તમામ ટેક્સ પ્રેક્ટીસનરો, એકાઉન્ટન્ટ તથા વેપારીઓ ને અપીલ કરે છે આ અંગે ની પોતાની જવાદરી સમજી 2017 18 ના વ્યવહારો નો યોગ્ય ઉલ્લેખ કરે.

ભવ્ય પોપટ, ટેક્સ ટુડે

આ અંગે અમારો વિડિઓ જુવા

ક્લિક કરો https://youtu.be/uIEKPVUp6PY

ટેક્સ અંગે ના વીડિયો ની અપડેટ મેળવવા સબ્સ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ

 

error: Content is protected !!