પી.સી. મોદી ની CBDT ના ચેરમેન તરીકે વરણી

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ઉના તા 15.02.19

1982 બેચ ના IRS અધિકારી અને સિનિયર બ્યુરોકેટ પ્રમોદ ચંદ્ર મોદી ની સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેકટ ટેક્સ ના ચેરમેન તરીકે વરણી કરવામાં આવેલ છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટ ટેક્સ એ ઇન્કમ ટેક્સ નું નિયમન કરતી સંસ્થા છે. તેઓ અત્યાર સુધી CBDT ના મેમ્બર હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી પી.સી. મોદી ગુજરાત માં DGIT તરીકે અગાઉ સેવા આપી ચુક્યા છે. તેઓ ની વરણી સુશીલ ચંદ્રા ના સ્થાન ઉપર કરવામાં આવેલ છે.

ભવ્ય પોપટ, એડિટર ટેક્સ ટુડે

error: Content is protected !!