સવાલ આપના જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ ના (આ કૉલમ દર સોમવારે પ્રસિદ્ધ થશે) 04th November 2019

Experts
Spread the love
Reading Time: 2 minutes

:ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ:

CA મોનીષ શાહ, અમદાવાદ

એડ્વોકેટ લલિત ગણાત્રા, જેતપુર

CA દિવ્યેશ સોઢા, પોરબંદર

 

તારીખ: 04th નવેમ્બર 2019

જી.એસ.ટી.

  1. અમારા અસીલ પેટ્રોલ પંપ ધરાવે છે. તેઓ 2017 18 ના વર્ષ માં 200000/- માં ટેન્કર નું વેચાણ કરે છે. આ ટ્રેક્ટર ની WDV 04.2017 ના રોજ 100000/- હતી. તો ટ્રેક્ટર ઉપર ક્યાં દરે અને કેટલી રકમ ઉપર વેરો ભરવાનો થાય?                                                   પાર્થ વાલાણી, વઢવાણ

જવાબ: જો તમે ખરીદી ઉપર ટેક્સ ક્રેડિટ ના લીધેલ હોય તો તમારે WDV તથા વેચાણ ના તફાવત ની રકમ (1 લાખ) ઉપર ભરવાનો આવે. અમારા મત મુજબ નોટિફિકેશન 08/2018 ની એન્ટ્રી 4 મુજબ ચેપ્ટર 87 નું કોઈ સેકન્ડ હેન્ડ (યુઝડ) વિહીકલ નું વેચાણ કરવામાં આવે તો 12% ના દરે વેરો ભરવાનું થાય.

 

  1. અમારા અસીલ જી.એસ.ટી. નંબર ધરાવે છે. તેઓ અન્ય જી.એસ.ટી. નંબર ધરાવનાર વ્યક્તિ ની ખાણ માથી ટ્રેક્ટર દ્વારા લાઈમ સ્ટોન કંપની ને આપે છે. શું મારા અસિલે જી.એસ.ટી. વાળું બિલ આપવું જોઈએ કે સામે વળી વ્યક્તિએ RCM ભરવો જોઈએ?                             વિજય બારૈયા, સુત્રાપાડા

જવાબ: તમારા અસીલ જે ખાણ માથી લાઈમ સ્ટોન લે છે તે નોંધાયેલ વ્યક્તિ જો કંપની ને લાઈમ સ્ટોન નું બિલ ડાયરેક્ટ આપતો હોય તો તમે માત્ર ટ્રેકટર ભાડે આપવાની સેવા આપી ગણાય. ટ્રેકટર ભાડે આપવાની સેવા GTA ના ગણાય અને RCM હેઠળ ના આવે.

 

ખાસ નોંધ:

  1. જી.એસ.ટી. અંગે ના દર વિષે અભિપ્રાય આપવો ખૂબ મુશ્કેલ ગણાઈ. કારણકે જી.એસ.ટી. હેઠળ માલ તથા સેવા નો દર ઘણા પરિબળો પર નિર્ભર કરતો હોય છે. વેરા ના દર અંગે ના અભિપ્રાય માત્ર સામાન્ય સંજોગો મુજબ આપવામાં આવેલ છે. આ અંગે આપ એડ્વાન્સ રૂલિંગ દ્વારા ચોક્કસ દર જાણી શકો છો.

 

  1. અમારા એક્સપર્ટ ટેક્સ ટુડે ને આ સેવા વાચકો ના લાભાર્થે આપે છે. તમામ વાચકો ને વિનંતી કે પોતાના પ્રશ્નો ટેક્સ ટુડે ને નીચે આપેલ ઇ મેઈલ પર મોકલે. કોઈ પણ સંજોગો માં વાચકો ને વિનંતી કે એક્સપર્ટ્સ નો સીધો સંપર્ક બિનવ્યવસાયી રીતે ના કરવો.


આ કૉલમ અંતર્ગત આપના પ્રશ્નો પૂછવા આપ અમને
taxtodayuna@gmail.com પર ઇ મેઈલ કરી શકો છો. સોમવાર થી શુક્રવાર સુધી આવેલા પ્રશ્નો ના જવાબ શક્ય હોય ત્યાં સુધી પછીના સોમવારે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

ડિસ્ક્લેમર:આ કૉલમ ટેક્સ ટુડે ના એક્સપર્ટ દ્વારા શક્ય તમામ કાળજી રાખી કાયદા ના પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આપવામાં આવેલ છે. છતાં આ અભિપ્રાય તેઓના અંગત અભિપ્રાય છે. કોઈ કેસ માં ઇનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો તે વાચકો ના અંગત મંતવ્યો ઉપર આધારિત છે.

error: Content is protected !!