સેન્ટ્રલ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ (CGCTC) દ્વારા રેસિડનશીયલ રીફરેશર કોર્ષ નું આયોજન

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

તા. 11.08.2019: સેન્ટલ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ ટેકસ કન્સલ્ટન્ટ (CGCTC) દ્વારા દાહણુરોડ, મહારાષ્ટ્ર ખાતે રેસિડનશીયલ રીફરેશર કોર્સ (RRC) નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ RRC માં સેન્ટ્રલ ગુજરાત ના 9 શહેરોમાંથી 44 ડેલીગેટ્સ એ ભાગ લીધો હતો. આ RRC માં વડોદરા ના સિનિયર એડવોકેટ મનુભાઈ વાઘેલા દ્વારા જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ ઇનપુટ ક્રેડિટ ની જોગવાઈઓ ઉપર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. બરોડા ના યુવાન CA ચિંતન પોપટ દ્વારા ઇન્કમ ટેક્સ કાયદા હેઠળ “ઇ સ્ક્રુટીની” ના વિષય પર મારર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. RRC ને સફળ બનાવવા ટીમ CGCTC દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ ટેક્સ ટુડે

error: Content is protected !!