01 માર્ચ 2019 થી જો PAN બેન્ક ખાતા માં લિંક્ડ હશે તો જ મળશે રિફંડ…

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ઉના: 01 માર્ચ થી ઇન્કમ ટેક્સ ના રિફંડ માત્ર PAN લિંક કરેલા બેન્ક ખાતા માં જ જમા થશે. વિવિધ મીડિયા અહેવાલ પ્રમાણે હવેથી જો બેન્ક એકાઉન્ટ માં પોતાનો PAN લિંક કરાવેલ નહીં હોય તો ઇન્કમ ટેક્સ રીફન્ડ ચૂકવવા માં આવશે નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ માં આ રીફન્ડ NEFT/RTGS અથવા અમુક સંજોગો માં ચેક દ્વારા પણ ચૂકવવા માં આવે છે. પરંતુ અહેવાલો પ્રમાણે હવે રિફંડ માત્ર “ઇ મોડ” દ્વારા ચૂકવવા માં આવશે. આપના એકાઉન્ટ સાથે PAN લિન્ક કરેલ છે કે નહીં એ જાણવા આપ ઇન્કમ ટેક્સ ખાતા ની વેબસાઇટ માં થી www.incometaxindiaefilling.gov.in  મેળવી શકશો. જો આપે આપનું બેન્ક એકાઉન્ટ PAN થી લિન્ક કરાવ્યુ ના હોય તો તમારી “હોમ બ્રાન્ચ” નો સંપર્ક કરી આપના એકાઉન્ટ સાથે PAN લિન્ક કરવી લેવાની જાહેર સૂચના બહાર પાડવામાં આવેલ છે. બ્યૂરો રિપોર્ટ ટેક્સ ટુડે.

error: Content is protected !!