શું તમે એક ટેક્સ પ્રોફેશનલ છો??? તો જોઈન્ટ એશોશીએશન એક્શન કમિટી ગુજરાત ની આ પોસ્ટ ને ફેસબુક ઉપર શેર જરૂર કરો

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

શ્રીમાન, ગુજરાતના રાજ્યકક્ષાના 👉🏽 *ધી ગુજરાત સેલ્સ ટેક્સ બાર એસોસીએશન*, 👉🏽 *ઓલ ગુજરાત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સ…

Posted by Joint Association Action Committee Gujarat on Sunday, February 9, 2020

 

error: Content is protected !!