ટેક્સ ટુડે સર્વે: શું પ્રધાનમંત્રીશ્રી એ લોકડાઉન ની મુદત વધારવી જોઈએ??

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

This poll is no longer accepting votes

શું તમારા મતે પ્રધાનમંત્રીશ્રી એ લોકડાઉન વધારવું જોઈએ?

You may have missed

error: Content is protected !!