3 મે “વિશ્વ પ્રેસ સ્વાતંત્ર્ય દિવસ”

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

3 મે વિશ્વ પ્રેસ સ્વાતંત્ર્ય દિવસ પર સમગ્ર વિશ્વ ના તમામ પત્રકાર મિત્રો ને શુભકામનાઓ…

 

નિડર, નિષ્પક્ષ અને નિર્ભેય પત્રકારત્વને લાખ લાખ સલામ…

 

TAX~REPORTER “HARSHADKUMAR .V.OZA”

TAX TODAY NEWS PAPER

 

The United Nations General Assembly declared May 3 to be World Press Freedom Day[1][2] or just World Press Day to raise awareness of the importance of freedom of the press and remind governments of their duty to respect and uphold the right to freedom of expression enshrined under Article 19 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and marking the anniversary of the Windhoek Declaration, a statement of free press principles put together by African newspaper journalists in Windhoek in 1991.

error: Content is protected !!