સવાલ આપના જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટના (આ કૉલમ દર શનિવારે પ્રસિદ્ધ થશે) 07th May 2022

Spread the love
Reading Time: 3 minutes

Tax Today-The Monthly News Paper

:ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ:

CA મોનીષ શાહઅમદાવાદ

એડવોકેટ લલિત ગણાત્રાજેતપુર

CA દિવ્યેશ સોઢાપોરબંદર

એડવોકેટ ભવ્ય પોપટ, ઉના


જી.એસ.ટી.

  1. અમારા અસીલ કંપોઝીશન ટેક્સપેયર છે. તેઓ ગુડ્સ અને સર્વિસ બન્ને સપ્લાય કરે છે. તેઓએ ગુડ્સ પર કેટલો અને સર્વિસ પર કેટલા દરે વેરો ચૂકવવાનો થાય?                                                                                                                         ભાવેશ પી. ડાંગી, ટેક્સ એડવોકેટ, સુરેન્દ્રનગર

જવાબ: આપના અસીલ જો જી.એસ.ટી. કલમ 10(1) હેઠળ મુખ્યત્વે માલના ઉત્પાદક કે ટ્રેડર હોય, 1% (ટ્રેડરના કિસ્સામાં કરપાત્ર રકમ ઉપર 1%) ભરવા પાત્ર બનો. જ્યારે કરદાતાનો મુખ્ય ધંધો માલ ઉત્પાદન કે વેપારનો હોય, ત્યારે જી.એસ.ટી. કાયદાની કલમ 10(1) ની પ્રોવિઝૉ મુજબ તેઓ પોતાના ટર્નઓવરના 10% ની મર્યાદા અથવા 5 લાખ બેમાંથી જે વધુ હોય તેટલી સેવા પૂરી પડી શકે છે. આ મર્યાદામાં પૂરી પાડવામાં આવેલ સેવા ઉપર પણ અમારા માટે 1% ના દરે જ વેરો લાગુ પડે. આ એક એવો મુદ્દો છે જેના ઉપર સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ ખુલાસો બહાર પડવો જરૂરી છે. જો આપના અસીલનો મૂક્યા ધંધો સેવા હોય તો તેઓ એ જી.એસ.ટી. કાયદાની કલમ 10(2A) હેઠળ પરવાનગી લેવાની રહે અને તેવા કિસ્સામાં 6% નો જી.એસ.ટી. દર લાગુ પડે તેવો અમારો મત છે.  

  1. અમારા અસીલ ઇ ઈંવોઇસ બનાવવા જવાબદાર છે. આ જનરેટ કરવામાં આવેલ ઇ ઇંવોઇસ GSTR 1 માં દર્શાવે છે. આ બિલોમાં HSN દર્શાવતુ નથી. તઑ શું અમારે આ “ઓટો પોપ્યુલેટ” થયેલ ઇ ઇંવોઇસ રીસેટ કરી ફરી મેન્યુયલ ડેટા નાંખવો જોઈએ?                                                                                                                                                                                                                      જગદીશભાઈ વ્યાસ, ટેક્સ એડવોકેટ, ડીસા

જવાબ: “ઓટો પોપ્યુલેટ” થયેલ ઇ ઇંવોઇસમાં HSN ના હોય ત્યારે ડેટા રીસેટ કરી એકાઉન્ટ મુજબ HSN સાથેનો ડેટા ચડાવવો જોઈએ તેવો અમારો મત છે.  

ખાસ નોંધ:

  1. મિત્રો, આ પ્રશ્નોના જવાબ સામાન્ય સંજોગોમાં આપવામાં આવતા હોય છે. અમારા મતે જી.એસ.ટી. ની જોગવાઇઓની ગંભીરતા સમજી તમામ કરદાતાઓએ ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સની સેવા લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી કે પોતે એકાઉન્ટન્ટની કામગીરી સારી રીતે બજાવતા હોય તે બાબત ખૂબ સારી કહેવાય પરંતુ ટેક્સ રિટર્ન ભરવા, ટેક્સ આકારણીમાં ઉપસ્થિત થવા, નોંધણી મેળવવા વગેરે જેવી કામગીરી જે તે કાયદાના નિષ્ણાંત પાસે કરવો તેવો ખાસ આગ્રહ કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં કરદાતાને મોટી મુશ્કેલી પડે નહીં.
  2. જી.એસ.ટીઅંગે ના દર વિષે અભિપ્રાય આપવો ખૂબ મુશ્કેલ ગણાઈકારણકે જી.એસ.ટીહેઠળ માલ તથા સેવા નો દર ઘણા પરિબળો પર નિર્ભર કરતો હોય છેવેરા ના દર અંગે ના અભિપ્રાય માત્ર સામાન્ય સંજોગો મુજબ આપવામાં આવેલ છે અંગે આપ એડ્વાન્સ રૂલિંગ દ્વારા ચોક્કસ દર જાણી શકો છો.
  3. અમારા એક્સપર્ટ ટેક્સ ટુડે ને સેવા વાચકો ના લાભાર્થે આપે છેતમામ વાચકો ને વિનંતી કે પોતાના પ્રશ્નો ટેક્સ ટુડે ને નીચે આપેલ મેઈલ પર મોકલેકોઈ પણ સંજોગો માં વાચકો ને વિનંતી કે એક્સપર્ટ્સ નો સીધો સંપર્ક બિનવ્યવસાયી રીતે ના કરવો.

કૉલમ અંતર્ગત આપના પ્રશ્નો પૂછવા આપ અમને taxtodayuna@gmail.com પર મેઈલ કરી શકો છોઆપના પ્રશ્નોના જવાબ શક્ય એટલા જલ્દી લેવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

ડિસ્ક્લેમર:આ કૉલમ ટેક્સ ટુડે ના એક્સપર્ટ દ્વારા શક્ય તમામ કાળજી રાખી કાયદા ના પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આપવામાં આવેલ છે. છતાં આ અભિપ્રાય તેઓના અંગત અભિપ્રાય છે. કોઈ કેસ માં તેનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો તે વાચકો ના અંગત મંતવ્યો ઉપર આધારિત છે.

error: Content is protected !!