સવાલ આપના જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટના (આ કૉલમ દર શનિવારે પ્રસિદ્ધ થશે) 11th FEBRUARY 2023

Spread the love
Reading Time: 2 minutes

Tax Today-The Monthly News Paper

:ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ:

CA મોનીષ શાહઅમદાવાદ

એડવોકેટ લલિત ગણાત્રાજેતપુર

CA દિવ્યેશ સોઢાપોરબંદર

એડવોકેટ ભવ્ય પોપટ, ઉના


જી.એસ.ટી./વેટ

  1. અમારા અસીલ વે બ્રિજની ખરીદી કરે છે. અમારા અસીલ આ વે બ્રિજનો ઉપયોગ ફરધરન્સ ઓફ બિઝનેસ માટે જ કરે છે. શું આ ખરીદીની ઈન્પુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળી શકે? નિમેષ પરિખ, ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ, જુનાગઢ

જવાબ: હા, ધંધા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા વે બ્રિજની ઈન્પુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળે તેવો અમારો મત છે.


 ઇન્કમ ટેક્સ

  1. અમારા અસીલના કેસમાં વર્ષ 2021 22 નું ઇન્કમ ટેક્સ ઓડિટ કરાવેલ છે. ઓડિટ સમયે 26 AS મેચ થઈ ગયેલ હતું. આ પ્રમાણે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન પણ ફાઇલ કરેલ હતું. ત્યારબાદ 26 AS માં બે લાખ જેવી વ્યાજની એન્ટ્રી ઉમેરવામાં આવી છે. આ વ્યાજ ઉપર TDS પણ ઉમેરવામાં આવેલ છે. આ અંગે ડિફેક્ટિવ રિટર્નની નોટિસ પણ આપવામાં આવેલ છે. હવે અમે આ અંગે ક્યો રસ્તો લઈ શકીએ છીએ. વોરા એસોસીએટ્સ બોટાદ

જવાબ: ડિફેક્ટિવ નોટિસનો સમય હોય, અને આ આવક સાચી હોય તો ડિફેક્ટિવ નોટિસના જવાબમાં આ આવક સ્વીકારી રિટર્ન ભરી આપવાનો રસ્તો અમારા મતે શ્રેષ્ઠ છે. જો સમય હોય તો ઓડિટ પણ રિવાઈઝ કરી આપવામાં આવે તો સારું રહે. 


ખાસ નોંધ:

  1. મિત્રો, આ પ્રશ્નોના જવાબ સામાન્ય સંજોગોમાં આપવામાં આવતા હોય છે. અમારા મતે જી.એસ.ટી. ની જોગવાઇઓની ગંભીરતા સમજી તમામ કરદાતાઓએ ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સની સેવા લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી કે પોતે એકાઉન્ટન્ટની કામગીરી સારી રીતે બજાવતા હોય તે બાબત ખૂબ સારી કહેવાય પરંતુ ટેક્સ રિટર્ન ભરવા, ટેક્સ આકારણીમાં ઉપસ્થિત થવા, નોંધણી મેળવવા વગેરે જેવી કામગીરી જે તે કાયદાના નિષ્ણાંત પાસે કરવો તેવો ખાસ આગ્રહ કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં કરદાતાને મોટી મુશ્કેલી પડે નહીં.
  2. જી.એસ.ટીઅંગે ના દર વિષે અભિપ્રાય આપવો ખૂબ મુશ્કેલ ગણાઈકારણકે જી.એસ.ટીહેઠળ માલ તથા સેવા નો દર ઘણા પરિબળો પર નિર્ભર કરતો હોય છેવેરા ના દર અંગે ના અભિપ્રાય માત્ર સામાન્ય સંજોગો મુજબ આપવામાં આવેલ છે અંગે આપ એડ્વાન્સ રૂલિંગ દ્વારા ચોક્કસ દર જાણી શકો છો.
  3. અમારા એક્સપર્ટ ટેક્સ ટુડે ને સેવા વાચકો ના લાભાર્થે આપે છેતમામ વાચકો ને વિનંતી કે પોતાના પ્રશ્નો ટેક્સ ટુડે ને નીચે આપેલ મેઈલ પર મોકલેકોઈ પણ સંજોગો માં વાચકો ને વિનંતી કે એક્સપર્ટ્સ નો સીધો સંપર્ક બિનવ્યવસાયી રીતે ના કરવો.

કૉલમ અંતર્ગત આપના પ્રશ્નો પૂછવા આપ અમને taxtodayuna@gmail.com પર મેઈલ કરી શકો છોઆપના પ્રશ્નોના જવાબ શક્ય એટલા જલ્દી લેવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

ડિસ્ક્લેમર:આ કૉલમ ટેક્સ ટુડે ના એક્સપર્ટ દ્વારા શક્ય તમામ કાળજી રાખી કાયદા ના પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આપવામાં આવેલ છે. છતાં આ અભિપ્રાય તેઓના અંગત અભિપ્રાય છે. કોઈ કેસ માં તેનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો તે વાચકો ના અંગત મંતવ્યો ઉપર આધારિત છે.

error: Content is protected !!