લેઇટ ફી માં કરવામાં આવ્યો ઘટાડો!!!! કરદાતાઑ માટે આવ્યા ખુશીના સમાચાર

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ફેબ્રુઆરી થી જુલાઇ સુધીના તમામ રિટર્ન જો મોડા ભરવામાં આવે, પણ જો 30 સપ્ટેમ્બર 2020 સુધીમાં ભરી આપવામાં આવે તો લાગશે રિટર્ન દીઠ 500/- ની લેઇટ ફી

સેન્ટરલ જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ નોટિફિકેશન 57/2020 તા. 30.06.2020 બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ નોટિફિકેશન દ્વારા ખૂબ જટિલ અને ટેકનિકલ શબ્દો દ્વારા શુશોભિત આ નોટિફિકેશન નો સાર નીચે સરળ ભાષામાં આપેલ છે.

જો કરદાતા પોતાનું ફેબ્રુઆરી થી જુલાઇ સુધી ના રિટર્ન સમયમર્યાદા બાદ ભારે તો આ રિટર્ન દીઠ લેઇટ ફી રૂ 500 લાગશે (CGST-SGST 250-250)

કરદાતાના જે રિટર્નમાં ભરવા પાત્ર ટેક્સ શૂન્ય હશે તો આવા રિટર્નમાં કોઈ  લેઇટ ફી લાગશે નહીં.

આ ભરવાપાત્ર ટેક્સ અંગે બે મત ઉપસ્થિત થાય છે. એક કે ટેક્સ પેયેબલ એટલે આઉટપુટ ટેક્સ. અન્ય મત એ છે કે ટેક્સ પેયેબલ એટલે નેટ ટેક્સ પેયેબલ (આઉટપુટ – ઇનપુટ)

આ લેઇટ ફી ઘટાડાનો લાભ 5 કરોડ સુધી તથા ઉપરના તમામ કરદાતાઓ ને મળશે. આ ઉપરાંત શૂન્ય ટેક્સ પેયેબલ નો લાભ કરમુક્ત વસ્તુ કે સેપ પ્રદાન કરતા કરદાતાઓ ને મળશે. આ જાહેરનામું આવતા કારદાતાઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

ભવ્ય પોપટ, એડિટર ટેક્સ ટુડે

Notification 57: 57-2020-Central-Tax-30.06.2020

2 thoughts on “લેઇટ ફી માં કરવામાં આવ્યો ઘટાડો!!!! કરદાતાઑ માટે આવ્યા ખુશીના સમાચાર

  1. JE KARDATA YE LATE FEES 5000/- THI VADHARE BHARI HOY AND GSTR-3B RETURN FILE KARYU HOY TO TEMNE LATE FEES NO TAX PACHO RETURN MALI SHAKE ????

Comments are closed.

error: Content is protected !!