જી.એસ.ટી. માં આવ્યા આ મહત્વના સુધારાઓ જે જાણવા છે તમારા માટે ખૂબ જરૂરી

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

08.01.2021: 01 જાન્યુઆરીના રોજ જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ મહત્વના સુધારાઓ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ સુધારા મુજબ જી.એસ.ટી. નિયમ 59 માં પેટા નિયમ 6 ઉમેરવામાં આવ્યો છે. આ નવા ઉમેરવામાં આવેલ નિયમ મુજબ નીચેના સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. આ નવો નિયમ અગાઉના નિયમની ઉપરવટ રાખવામા આવ્યો છે. આનો અર્થ એ કે આ પેટા નિયમ (સબ રૂલ) ના નિયમો અગાઉના નિયમો કરતાં ઉપર રહેશે.

  1. માસિક રિટર્ન ભરનાર માટે પાછલા 2 મહિનાના 3B રિટર્નના ભર્યા હોય તેવા કરદાતા હવે જી.એસ.ટી.આર. 1 ભરી શકશે નહીં.
  2. ત્રિમાસિક રિટર્ન ભરતા કરદાતાઓ માટે પાછલા 1  ટેક્સ પિરિયડ (1 ત્રિમાસ) ના રિટર્ન ન ભર્યા હોય તેવા કરદાતા હવે જી.એસ.ટી.આર. 1 કે I F F ભરી શકશે નહીં.
  3. જે કરદાતાને જી.એસ.ટી. રૂલ 86B મુજબ, 99% સુધીજ ક્રેડિટ વાપરવાનું નિયંત્રણ મૂકવામાં આવ્યું હશે તેવા કરદાતા પોતાનું અગાઉનું GSTR 3B નહીં ભારે ત્યાં સુધી GSTR 1 કે I F F ભરવા દેવામાં આવશે નહીં.

GSTR 1 માં પોતાના ખરીદનારની વિગત દર્શાવી ટેક્સ ભરવામાં ગલ્લા તલ્લા કરતાં કરદાતાઓ ઉપર લગામ લગાડવા આ પ્રકારના ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. અવારનવાર જી.એસ.ટી. હેઠળ કરચોરીના સમાચારો સાંભળવા મળી રહ્યા છે. આ પ્રકારના ફેરફારોના કારણે કરચોરી સાવ બંધ થઈ જશે તેમ કહેવું મુશ્કેલ છે પરંતુ કરચોરો માટે મુશ્કેલી વધશે તે બાબત તો ચોક્કસ છે. ભવ્ય પોપટ, એડિટર ટેક્સ ટુડે.

You may have missed

error: Content is protected !!