સવાલ આપના જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટના (આ કૉલમ દર શનિવારે પ્રસિદ્ધ થશે) 17th June 2023

Spread the love
Reading Time: 2 minutes

:ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ:

CA મોનીષ શાહઅમદાવાદ

એડવોકેટ લલિત ગણાત્રાજેતપુર

CA દિવ્યેશ સોઢાપોરબંદર

એડવોકેટ ભવ્ય પોપટ, ઉના

_____________________________________________________________________________________

Goods & Services Tax

  1. અમારા અસીલ સિમેન્ટ ની ઈંટો થાંભલા, કુંભી, બેલખા, બારી બનાવવા નો ઉત્પાદક તરીકે નો ધંધો કરે છે. અમારે ઉત્પાદન માં સિમેન્ટ, રેતી, કપચી, લોખંડ નો ઉપયોગ થાય છે. અમારી ઉત્પાદક વસ્તુ પર ટેક્સ 12% લાગે છે. પરંતુ અમારી સિમેન્ટ અને લોખંડ ની ખરીદી થાય છે. જેમાં GST 28% તથા 18% છે. અમારા ઉત્પાદન કરતાં વેચાણ નો ટેક્સ ઓછો છે. તો અમને ખરીદી માં વધુ ભરેલ ટેક્સ નું રિફંડ મળે કે કેમ ? જગદીશભાઈ વ્યાસ, ડીસા

જવાબ:  હા, જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ ઇનવરટેડ રેઇટ હેઠળ રિફંડ મળવા પાત્ર થાય તેવો અમારો મત છે.

_____________________________________________________________________________________________

Income Tax

  1. અમારા અસીલ દ્વારા એક રહેણાંકી ઘર ખરીદવામાં આવ્યૂ છે. આ ઘર તેમના પત્નીના એકલાના નામે ખરીદવામાં આવેલ છે. આ મકાનની લોન અમારા અસીલના નામે થયેલ છે. લોનના હપ્તા પણ અમારા અસીલ ભરે છે. શું હાઉસિંગ લોનનું વ્યાજ તથા હપ્તા શું અમારા અસીલ (એટ્લે કે મિલ્કત માલિકના પતિ) બાદ લઈ શકે છે? ઋત્વિક કવા, ઉના

જવાબ: ના, મિલકત જેના નામે હોય તે વ્યક્તિ જ આ વ્યાજની રકમ બાદ લઈ શકે તેવો અમારો મત છે. જો આપના અસીલ મિલકતના સહભાગીદાર નથી તો તેઓને આ હાઉસિંગ લોન હપ્તાનું વ્યાજ બાદ મળે નહીં તેવો અમારો મત છે.   

_____________________________________________________________________________________________

2. અમારા અસીલ ડોક્ટર છે. તેઓ MBBS પૂર્ણ કરી સરકારી હોસ્પિટલમાં સેવા આપે છે. તેને 10 લાખ જેવુ સ્ટાઇપેંડ મળે છે. આ સ્ટાઇપેન્ડ ઉપર કોઈ ટેક્સ કપાત થઈ નથી. શું આ આવક કરપાત્ર ગણાય કે કરમુક્ત?

જવાબ: 10 લાખ જેવી આવક એ કરપાત્ર આવક ગણાય તેવો અમારો મત છે. પોતાના અભ્યાસને લગતા ખર્ચાને પહોચી શકે તે માટે મળતું સામાન્ય સ્ટાઇપેંડ ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ કાયદાની કલમ 10(16) નો લાભ મળે તેવા ચૂકદાઓ છે. પરંતુ આ પ્રકારે મોટી આવક ધરાવતા કરદાતા માટે આ આવક કરમુક્ત ગણી શકાય નહીં તેવો અમારો મત છે.  

___________________________________________________________________________________________

ખાસ નોંધ

  1. જી.એસ.ટી. ની જોગવાઇઓની ગંભીરતા સમજી તમામ કરદાતાઓએ ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સની સેવા લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી કે પોતે એકાઉન્ટન્ટની કામગીરી સારી રીતે બજાવતા હોય તે બાબત ખૂબ સારી કહેવાય પરંતુ ટેક્સ રિટર્ન ભરવા, ટેક્સ આકારણીમાં ઉપસ્થિત થવા, નોંધણી મેળવવા વગેરે જેવી કામગીરી જે તે કાયદાના નિષ્ણાંત પાસે કરવો તેવો ખાસ આગ્રહ કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં કરદાતાને મોટી મુશ્કેલી પડે નહીં.
  2. જી.એસ.ટી. અંગે ના દર વિષે અભિપ્રાય આપવો ખૂબ મુશ્કેલ ગણાઈ. કારણકે જી.એસ.ટી. હેઠળ માલ તથા સેવા નો દર ઘણા પરિબળો પર નિર્ભર કરતો હોય છે. વેરા ના દર અંગે ના અભિપ્રાય માત્ર સામાન્ય સંજોગો મુજબ આપવામાં આવેલ છે. આ અંગે આપ એડ્વાન્સ રૂલિંગ દ્વારા ચોક્કસ દર જાણી શકો છો.
  3. અમારા એક્સપર્ટ ટેક્સ ટુડે ને આ સેવા વાચકો ના લાભાર્થે આપે છે. તમામ વાચકો ને વિનંતી કે પોતાના પ્રશ્નો ટેક્સ ટુડે ને નીચે આપેલ ઇ મેઈલ પર મોકલે. કોઈ પણ સંજોગો માં વાચકો ને વિનંતી કે એક્સપર્ટ્સ નો સીધો સંપર્ક બિનવ્યવસાયી રીતે ના કરવો.

આ કૉલમ અંતર્ગત આપના પ્રશ્નો પૂછવા આપ અમને taxtodayuna@gmail.com પર ઇ મેઈલ કરી શકો છો. આપના પ્રશ્નોના જવાબ શક્ય એટલા જલ્દી લેવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

ડિસ્ક્લેમર:આ કૉલમ ટેક્સ ટુડે ના એક્સપર્ટ દ્વારા શક્ય તમામ કાળજી રાખી કાયદા ના પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આપવામાં આવેલ છે. છતાં આ અભિપ્રાય તેઓના અંગત અભિપ્રાય છે. કોઈ કેસ માં તેનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો તે વાચકો ના અંગત મંતવ્યો ઉપર આધારિત છે.

error: Content is protected !!