Amnesty

વેટ સહિત જૂના કાયદાઓની વસૂલાત બાબતે માફી યોજના લાવવા ગુજરાત ચેમ્બરની નાણામંત્રીએને રજૂઆત

વેટ, સેન્ટરલ સેલ્સ ટેક્સ, એન્ટ્રી ટેક્સ જેવા જૂના કાયદાઓ હેઠળ માફી યોજના લાવવા ગુજરાત રાજ્યના નાણાંમંત્રી કનુભાઈ દેસાઇને રજૂઆત: તા....

error: Content is protected !!