સવાલ આપના જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટના (આ કૉલમ દર શનિવારે પ્રસિદ્ધ થશે) 03 September 2022

Spread the love
Reading Time: 3 minutes

Tax Today-The Monthly News Paper

:ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ:

CA મોનીષ શાહઅમદાવાદ

એડવોકેટ લલિત ગણાત્રાજેતપુર

CA દિવ્યેશ સોઢાપોરબંદર

એડવોકેટ ભવ્ય પોપટ, ઉના


જી.એસ.ટી.

  1. અમારા અસીલની નાણાકીય વર્ષ 2021 22 ની અમુક ક્રેડિટ લેવાની રહી ગઈ છે. આ ક્રેડિટ સપ્ટેમ્બર મહિનાના રિટર્નની ડ્યુ ડેઇટ સુધી જ લઈ શકાય છે કે સુધારેલી જોગવાઈ મુજબ 30 નવેમ્બર સુધી લઈ શકાય છે?                                                                 જિગ્નેશ દેત્રોજા, ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ

જવાબ:  જી.એસ.ટી. કાઉન્સીલ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ વર્ષ માટેની ક્રેડિટ પછીના વર્ષના 30 નવેમ્બર સુધી લઈ શકાય છે. પરતું આ અંગે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી. આમ, હાલની પરવર્તમાન જોગવાઈ મુજબ સપ્ટેમ્બર મહિનાના રિટર્નની ડ્યુ ડેઇટ સુધીમાં પાછલા વર્ષની ઈન્પુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લઈ શકાય તેવો અમારો મત છે.  

  1. અમારા અસીલ બે વ્યક્તિના સંયુક્ત નામે કમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સમાં દુકાનો ધરાવે છે. આ દુકાનો બેન્કને ભાડે આપવામાં આવેલ છે. બેન્ક બન્ને વ્યક્તિના ખાતામાં 50% લેખે ભાડું જમા કરાવે છે. આ બે વ્યક્તિ પૈકી એક વ્યક્તિ જી.એસ.ટી. નંબર ધરાવે છે. શું આ બે પૈકી માત્ર એક વ્યક્તિ પોતાના ભાગના 50% ભાડા ઉપર જ ફોરવર્ડ ચાર્જ તરીકે જી.એસ.ટી. ભરવા જવાબદાર બને?                          મયુર આર બારોટ, ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ

જવાબ: જો અન્ય સહ માલિક જી.એસ.ટી. નોંધણી દાખલો મેળવવા જવાબદાર ના હોય તો માત્ર એક વ્યક્તિ જેઓ જી.એસ.ટી. નંબર ધરાવે છે તેઓ જ ફોરવર્ડ ચાર્જ મુજબ જી.એસ.ટી. ભરવા જવાબદાર બને તેવો અમારો મત છે.


ઇન્કમ ટેક્સ

  1. અમારા અસીલ કરિયાણાના વેપાર સાથે જોડાયેલ છે. આ ઉપરાંત તેઓ કમર્શિયલ મિલ્કત ધરાવે છે જે બેન્કને ભાડે આપેલ છે જેના ઉપર તેઓ જી.એસ.ટી. પણ ફોરવર્ડ ચાર્જ તરીકે ભરે છે. આ ભાડાની આવક ધંધાકીય આવક ગણાય કે હાઉસ પ્રોપર્ટીની આવક ગણાય?                                                                                                                                                                                                                 મયુર બારોટ, ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ

જવાબ: માત્ર ભાડા પેટે આપેલ મિલ્કતની આવક એ હાઉસ પ્રોપર્ટીની આવક ગણાય, ધંધાકીય આવક ગણાય નહીં તેવો અમારો મત છે.  

ખાસ નોંધ:

  1. મિત્રો, આ પ્રશ્નોના જવાબ સામાન્ય સંજોગોમાં આપવામાં આવતા હોય છે. અમારા મતે જી.એસ.ટી. ની જોગવાઇઓની ગંભીરતા સમજી તમામ કરદાતાઓએ ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સની સેવા લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી કે પોતે એકાઉન્ટન્ટની કામગીરી સારી રીતે બજાવતા હોય તે બાબત ખૂબ સારી કહેવાય પરંતુ ટેક્સ રિટર્ન ભરવા, ટેક્સ આકારણીમાં ઉપસ્થિત થવા, નોંધણી મેળવવા વગેરે જેવી કામગીરી જે તે કાયદાના નિષ્ણાંત પાસે કરવો તેવો ખાસ આગ્રહ કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં કરદાતાને મોટી મુશ્કેલી પડે નહીં.
  2. જી.એસ.ટીઅંગે ના દર વિષે અભિપ્રાય આપવો ખૂબ મુશ્કેલ ગણાઈકારણકે જી.એસ.ટીહેઠળ માલ તથા સેવા નો દર ઘણા પરિબળો પર નિર્ભર કરતો હોય છેવેરા ના દર અંગે ના અભિપ્રાય માત્ર સામાન્ય સંજોગો મુજબ આપવામાં આવેલ છે અંગે આપ એડ્વાન્સ રૂલિંગ દ્વારા ચોક્કસ દર જાણી શકો છો.
  3. અમારા એક્સપર્ટ ટેક્સ ટુડે ને સેવા વાચકો ના લાભાર્થે આપે છેતમામ વાચકો ને વિનંતી કે પોતાના પ્રશ્નો ટેક્સ ટુડે ને નીચે આપેલ મેઈલ પર મોકલેકોઈ પણ સંજોગો માં વાચકો ને વિનંતી કે એક્સપર્ટ્સ નો સીધો સંપર્ક બિનવ્યવસાયી રીતે ના કરવો.

કૉલમ અંતર્ગત આપના પ્રશ્નો પૂછવા આપ અમને taxtodayuna@gmail.com પર મેઈલ કરી શકો છોઆપના પ્રશ્નોના જવાબ શક્ય એટલા જલ્દી લેવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

ડિસ્ક્લેમર:આ કૉલમ ટેક્સ ટુડે ના એક્સપર્ટ દ્વારા શક્ય તમામ કાળજી રાખી કાયદા ના પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આપવામાં આવેલ છે. છતાં આ અભિપ્રાય તેઓના અંગત અભિપ્રાય છે. કોઈ કેસ માં તેનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો તે વાચકો ના અંગત મંતવ્યો ઉપર આધારિત છે.

error: Content is protected !!