સવાલ આપના જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટના (આ કૉલમ દર શનિવારે પ્રસિદ્ધ થશે) 04th March 2023

Spread the love
Reading Time: 2 minutes

Tax Today-The Monthly News Paper

:ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ:

CA મોનીષ શાહઅમદાવાદ

એડવોકેટ લલિત ગણાત્રાજેતપુર

CA દિવ્યેશ સોઢાપોરબંદર

એડવોકેટ ભવ્ય પોપટ, ઉના


ઇન્કમ ટેક્સ

  1. અમારા અસીલ પોતાના દીકરાના દીકરા અને દીકરીની સ્કૂલ ફી ચૂકવે છે. શું આ ફી તેઓ ચૂકવી શકે?                 ચિંતન સંઘવી, એડવોકેટ

જવાબ: હા, પોતાના પૌત્ર તથા પૌત્રી માટે સ્કૂલ ફી ચૂકવવા કોઈ બાધ હોય શકે નહીં પરંતુ, આ ચૂકવેલ રકમ, દાદાને 80 C હેઠળ બાદ મળે નહીં તેની નોંધ લેવી જરૂરી છે.

  1. અમારા અસીલ પોતાના HUF માંથી પોતાના પૌત્ર તથા પૌત્રીને ગિફ્ટ આપે તો ટેક્સની કોઈ જવાબદારી આવે?                 ચિંતન સંઘવી, એડવોકેટ

જવાબ: આપના અસીલ દ્વારા પોતાના પૌત્રને અથવા પૌત્રીને આપવામાં આવેલ ગિફ્ટ ઉપર આપનારની કોઈ જવાબદારી આવે નહીં તેવો અમારો મત છે. *Updated 


જી.એસ.ટી.

  1. વેપારી શ્રી એક જ જી.એસ.ટી. નંબર થી ગ્રે કાપડ ટ્રેડિંગ અને ગ્રે કાપડ ઉત્પાદન કરે છે. ગ્રે કાપડ ઉત્પાદન માં ઈન્વર્ટેડ ડ્યૂટી નું રિફંડ આવે છે તો ગ્રે કાપડ ઉત્પાદન ની ક્રેડિટ નું રિફંડ નહિ લાયે અને ગ્રે કાપડ ટ્રેડિંગ ના ટેક્સ ભરવાની જવાબદારી સામે એડજસ્ટ કરી શકાય?? ધર્મેશ જરીવાલા, એડવોકેટ, સુરત

જવાબ: હા, આ ક્રેડિટનું રિફંડ મળી શકે નહીં પરંતુ ટેક્સ ભરવાની જવાબદારી સામે એડજસ્ટ કરી શકાય તેવો અમરો મત છે.

  1. વેપારી શ્રી આર.સી.એમ. હેઠળ જી.ટી.એ. ની સર્વિસ આપે છે તો વેપારી શ્રી અનરજીસ્ટરડ વેપારી ને સર્વિસ આપે ત્યારે જી.એસ.ટી. ઉમેરી ભરવાની જવાદારી આવે? ધર્મેશ જરીવાલા, એડવોકેટ, સુરત  

જવાબ: ના, GTA જ્યારે અનરજીસ્ટર્ડ વેપારીને સેવા આપે છે ત્યારે તેઓની જી.એસ.ટી. ભરવાની જવાબદારી આવે નહીં તેવો અમારો મત છે.


ખાસ નોંધ:

  1. મિત્રો, આ પ્રશ્નોના જવાબ સામાન્ય સંજોગોમાં આપવામાં આવતા હોય છે. અમારા મતે જી.એસ.ટી. ની જોગવાઇઓની ગંભીરતા સમજી તમામ કરદાતાઓએ ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સની સેવા લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી કે પોતે એકાઉન્ટન્ટની કામગીરી સારી રીતે બજાવતા હોય તે બાબત ખૂબ સારી કહેવાય પરંતુ ટેક્સ રિટર્ન ભરવા, ટેક્સ આકારણીમાં ઉપસ્થિત થવા, નોંધણી મેળવવા વગેરે જેવી કામગીરી જે તે કાયદાના નિષ્ણાંત પાસે કરવો તેવો ખાસ આગ્રહ કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં કરદાતાને મોટી મુશ્કેલી પડે નહીં.
  2. જી.એસ.ટીઅંગે ના દર વિષે અભિપ્રાય આપવો ખૂબ મુશ્કેલ ગણાઈકારણકે જી.એસ.ટીહેઠળ માલ તથા સેવા નો દર ઘણા પરિબળો પર નિર્ભર કરતો હોય છેવેરા ના દર અંગે ના અભિપ્રાય માત્ર સામાન્ય સંજોગો મુજબ આપવામાં આવેલ છે અંગે આપ એડ્વાન્સ રૂલિંગ દ્વારા ચોક્કસ દર જાણી શકો છો.
  3. અમારા એક્સપર્ટ ટેક્સ ટુડે ને સેવા વાચકો ના લાભાર્થે આપે છેતમામ વાચકો ને વિનંતી કે પોતાના પ્રશ્નો ટેક્સ ટુડે ને નીચે આપેલ મેઈલ પર મોકલેકોઈ પણ સંજોગો માં વાચકો ને વિનંતી કે એક્સપર્ટ્સ નો સીધો સંપર્ક બિનવ્યવસાયી રીતે ના કરવો.

કૉલમ અંતર્ગત આપના પ્રશ્નો પૂછવા આપ અમને taxtodayuna@gmail.com પર મેઈલ કરી શકો છોઆપના પ્રશ્નોના જવાબ શક્ય એટલા જલ્દી લેવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

ડિસ્ક્લેમર:આ કૉલમ ટેક્સ ટુડે ના એક્સપર્ટ દ્વારા શક્ય તમામ કાળજી રાખી કાયદા ના પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આપવામાં આવેલ છે. છતાં આ અભિપ્રાય તેઓના અંગત અભિપ્રાય છે. કોઈ કેસ માં તેનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો તે વાચકો ના અંગત મંતવ્યો ઉપર આધારિત છે.

error: Content is protected !!