સવાલ આપના જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટના (આ કૉલમ દર શનિવારે પ્રસિદ્ધ થશે) 13th May 2023

Spread the love
Reading Time: 2 minutes

Tax Today-The Monthly News Paper

:ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ:

CA મોનીષ શાહઅમદાવાદ

એડવોકેટ લલિત ગણાત્રાજેતપુર

CA દિવ્યેશ સોઢાપોરબંદર

એડવોકેટ ભવ્ય પોપટ, ઉના


  1. અમારા અસીલ 31.03.2023 સુધી કાપડનો ધંધો કરતાં હતા. આ ધંધા માટે તેઓનો જી.એસ.ટી. નંબર પણ હતો. તેઓ કંપોઝીશનની પરવાનગી ધરાવતા હતા. હવે 31.03.2023 થી તેઓએ આ ધંધો બંધ કરેલ છે. તેઓની પાસે નાના ધીરધારનું લાઇસન્સ છે. આ લાઇસન્સ હેઠળ તેઓ ગ્રાહકોને લોન આપે છે અને તેના ઉપર વ્યાજ મેળવે છે. શું આ વ્યાજની આવક ઉપર જી.એસ.ટીની જવાબદારી આવે? જો આવે તો ક્યાં દરે જી.એસ.ટી. લાગુ પડે? શું તેઓને કંપોઝીશનનો લાભ મળી શકે?                                                              ધર્મેશ પરમાર, ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ, જુનાગઢ

જવાબ: ના, નાણાં ધીરધાર કરવાની પ્રવૃતિ ઉપર જી.એસ.ટી. રેઇટ નોટિફિકેશન 12/2017 ની એન્ટ્રી 27(a) મુજબ જી.એસ.ટી. લાગુ પડે નહીં તેવો અમારો મત છે. 

  1. અમારા અસીલ URD લાકડાની ખરીદી કરી પાવડા, કોદાડી વી. બનાવે છે. આ પાવડા-કોડાડી વગેરેનો મુખ્યત્વે વપરાશ ખેતીકામ અને બાંધકામમાં વપરાઇ છે. આ પાવડા- કોદાડી ઉપર ક્યાં દરે જી.એસ.ટી. લાગે અને આ ચીજવસ્તુઓ ઉપર ક્યો HSN લાગુ પડે?

                                                             ભરત કાછડિયા, એડવોકેટ, ધોરાજી

જવાબ: આપના અસીલ દ્વારા બનાવવામાં આવતા પાવડા, કોદાડી જેવી વસ્તુ “મેન્યુલી ઓપરેટેડ” એટલેકે મશીન દ્વારા ઓપરેટ ના થતી હોય તો કરમુક્ત બને અને HSN 8201 લાગુ પડે તેવો અમારો મત છે.


ખાસ નોંધ

  1. જી.એસ.ટી. ની જોગવાઇઓની ગંભીરતા સમજી તમામ કરદાતાઓએ ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સની સેવા લેવી ખૂબ જરૂરી છે. એકાઉન્ટન્ટ મિત્રોને પણ ખાસ વિનંતી કે પોતે એકાઉન્ટન્ટની કામગીરી સારી રીતે બજાવતા હોય તે બાબત ખૂબ સારી કહેવાય પરંતુ ટેક્સ રિટર્ન ભરવા, ટેક્સ આકારણીમાં ઉપસ્થિત થવા, નોંધણી મેળવવા વગેરે જેવી કામગીરી જે તે કાયદાના નિષ્ણાંત પાસે કરવો તેવો ખાસ આગ્રહ કરવામાં આવે છે જેથી ભવિષ્યમાં કરદાતાને મોટી મુશ્કેલી પડે નહીં.
  2. જી.એસ.ટીઅંગે ના દર વિષે અભિપ્રાય આપવો ખૂબ મુશ્કેલ ગણાઈકારણકે જી.એસ.ટીહેઠળ માલ તથા સેવા નો દર ઘણા પરિબળો પર નિર્ભર કરતો હોય છેવેરા ના દર અંગે ના અભિપ્રાય માત્ર સામાન્ય સંજોગો મુજબ આપવામાં આવેલ છે અંગે આપ એડ્વાન્સ રૂલિંગ દ્વારા ચોક્કસ દર જાણી શકો છો.
  3. અમારા એક્સપર્ટ ટેક્સ ટુડે ને સેવા વાચકો ના લાભાર્થે આપે છેતમામ વાચકો ને વિનંતી કે પોતાના પ્રશ્નો ટેક્સ ટુડે ને નીચે આપેલ મેઈલ પર મોકલેકોઈ પણ સંજોગો માં વાચકો ને વિનંતી કે એક્સપર્ટ્સ નો સીધો સંપર્ક બિનવ્યવસાયી રીતે ના કરવો.

કૉલમ અંતર્ગત આપના પ્રશ્નો પૂછવા આપ અમને taxtodayuna@gmail.com પર મેઈલ કરી શકો છોઆપના પ્રશ્નોના જવાબ શક્ય એટલા જલ્દી લેવા પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

ડિસ્ક્લેમર:આ કૉલમ ટેક્સ ટુડે ના એક્સપર્ટ દ્વારા શક્ય તમામ કાળજી રાખી કાયદા ના પોતાના અભિપ્રાય ઉપર આપવામાં આવેલ છે. છતાં આ અભિપ્રાય તેઓના અંગત અભિપ્રાય છે. કોઈ કેસ માં તેનો ઉપયોગ કરવો કે ના કરવો તે વાચકો ના અંગત મંતવ્યો ઉપર આધારિત છે.

error: Content is protected !!