Business Desk

શું સોનાના દાગીના ઉપર હૉલમાર્કિંગ થઈ ગયું છે ફરજિયાત???

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ જિલ્લાઓમાં 16 જૂનથી હોલમાર્કિંગ બની ગયું છે ફરજિયાતા!!! તા. 29.06.2021: સોનુંએ વર્ષોથી ભારતમાં રોકાણ...

error: Content is protected !!