ઇન્કમ ટેક્સ હેઠળ ઓડિટની રિપોર્ટ અપલોડ કરવાની મર્યાદા 15 ફેબ્રુઆરી તથા રિટર્ન ભરવાની મુદતમાં 15 માર્ચ સુધી કરવામાં આવ્યો વધારો

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

CA, ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સને મોટી રાહત, કરદાતાઓ માટે પણ રાહતના સમાચાર

તા. 11.01.2022: ઇન્કમ ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ ફાઇલ કરવાની મુદત 15 જાન્યુઆરી 2022 હતી. આ મુદતમાં વધારો કરતો પરિપત્ર નંબર 01/2022, તા. 11.01.2022 ના રોજ સેન્ટરલ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટ ટેક્સ (CBDT) દ્વારા આજે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ પરિપત્રમાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની મુદતમાં 15 માર્ચ 2022 સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ (TAR) ફાઇલ કરવાની મુદત 15 જાન્યુઆરી 2022 હતી. આ મુદત નજીક હોય છતાં પણ ઇન્કમ ટેક્સ પોર્ટલ ઉપર અવારનવાર “સ્કીમાં” માં બદલાવ કરવામાં આવી રહ્યા હતા. આ અંગે વિવિધ સંગઠનો દ્વારા નાના મંત્રાલયને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. હવે આ વધારાના કારણે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સ તથા કરદાતાઓને મોટી રાહત મળી છે. કોરોનાના વધતાં કેસોના કારણે તથા ટેકનિકલ ક્ષતિઓના કારણે આ વધારો કરવો ખૂબ જરૂરી હતો. સમયસર મુદત વધારો જાહેર થતાં ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સ તથા સ્ટાફ માટે રાહના શ્વાસ લીધા હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ભવ્ય પોપટ, ટેક્સ ટુડે.

error: Content is protected !!