આધાર PAN લિન્ક કરવા અંગે ઉપયોગી માહિતી સરળ ભાષામાં

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

 

 

 

By Prashant Makwana

 

તા.27.02.2023: 31 માર્ચ 2023 સુધીમાં Aadhar PAN લિન્ક કરવું ફરજિયાત છે. Aadhar તથા PAN લિન્ક કરવાની સરળ ભાષામાં સમજણ આ લેખમાં આપવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ લેખમાં જોડેલ PPT (પાવર પોઈન્ટ પ્રેસંટેશન) જોઈ જવા વિનંતી.

AADHAR CARD PAN CARD LINK PPT – Copy

error: Content is protected !!