ટેક્સ ટુડે નવેમ્બર 2020: વાંચો JPG અને PDF માં….

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

To Download Tax Today November Edition in PDF pls click below

Tax Today-21 November-2020

2 thoughts on “ટેક્સ ટુડે નવેમ્બર 2020: વાંચો JPG અને PDF માં….

  1. આપણે બિલ થી માલ ખરીદતા હૉય આપણુ ટર્ન ઑવર દશ લાખ થી ઑછુ હૉય અને ધંધૉ ફેરી નૉ હૉય તૉ કોઈ લાયસન્સ લીધેલ ના હૉય તૉ બિલ આપી શકાય માલ આપવા જતિ વખતે રસ્તા માં માંગે તૉ શુ થાય એની વિગત જણાવૉ

    1. આપના પ્રશ્નનો જવાબ ટેક્સ ટુડે એક્સપર્ટ કૉલમમાં આજે તારીખ 23 નવેમ્બરે આપવામાં આવશે. આપનો મોબાઈલ 9924121700 ઉપર મોકલશો જેથી આપણે ટેક્સ ટુડેના અપડેટ્સ મળી શકે.

Comments are closed.

error: Content is protected !!