જી.એસ.ટી./ઇન્કમ ટેક્સ હેઠળ નોટિફિકેશન અંગે સમાચાર

કોરોના સંકટમાં જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ પણ કરદાતાઓને આપવામાં આવી મહત્વની રાહતો

Reading Time: 3 minutes જી.એસ.ટી. મોડો ભરવાં ઉપર લાગતું વ્યાજ, રિટર્ન મોડુ ભરવાં બદલ લગતી લેઇટ ફી કરવામાં આવી…

જી.એસ.ટી. હેઠળ સસ્પેન્શન અંગે બહાર પાડવામાં આવી માર્ગદર્શિકા… જાણો સરળ ભાષામાં શું છે આ માર્ગદર્શિકામાં…

Reading Time: 2 minutes તા. 13.02.21: જી.એસ.ટી. માં મોટા પ્રમાણમા થતી કરચોરી રોકવા, જી.એસ.ટી. કાયદા-નિયમોમાં મહત્વના ફેરફારો કરી ડિસેમ્બર…

જી.એસ.ટી. હેઠળ નવો નોંધણી દાખલો મેળવવો બનશે વધુ મુશ્કેલ!! વાંચો આ મહત્વના સમાચાર..

Reading Time: 2 minutes માત્ર આધાર ઓથેનટીકેશન નહીં હવે બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેનટીકેશન બનશે જરૂરી!! તા. 24.12.2020: 22 ડિસેમ્બર 2020 ના…

હવે જી.એસ.ટી. નંબર મેળવવો નથી એટલો સહેલો!!! શું કામ?? વાંચો આ વિશેષ સમાચાર

Reading Time: 2 minutes નવા જી.એસ.ટી. નંબર સહેલાઈથી મેળવી કરચોરી કરતાં કરદાતાઓ ઉપર લગામ લગાડવા બહાર પાડવામાં આવી સૂચના…

જી.એસ.ટી. હેઠળ નાના કરદાતાઓને રાહત: હવે ભરી શકશે ટેક્સ અંદાજિત ધોરણે…

Reading Time: < 1 minute તા. 12.11.2020:  ત્રિમાસિક GSTR 3B ભરવા હક્કદાર કરદાતાઓ ત્રિમાસના પ્રથમ બે મહિના માટે જી.એસ.ટી. અંદાજિત…

જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ ત્રિમાસિક GSTR 1 ની તારીખ ઘટાડવામાં આવી

Reading Time: < 1 minute તા. 12.11.2020: જી.એસ.ટી. આર. 1 ભરવાની તારીખ સામાન્ય રીતે જે તે મહિનો પુર્ણ થયા પછીની…

જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ GSTR 1 તથા GSTR 3B રિટર્ન ભરવાના નિયમોમાં કરવામાં આવ્યા મહત્વના ફેરફાર:

Reading Time: 2 minutes નોટિફિકેશન: 81/2020:  નોટિફિકેશનની મહત્વની બાબતો:: GSTR 1 ત્રિમાસિક ધોરણે ભરવા જવાબદાર કરદાતાઓ પાસે ત્રિમાસના પ્રથમ…

જી.એસ.ટી. અધિકારીઓએ કરવાની થતી “એન્ટિ પ્રોફિટરિંગ” કાર્યવાહીમાં COVID 19 ના કારણે કરવામાં આવ્યો વધારો

Reading Time: < 1 minute જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ અધિકારી દ્વારા કરવાની થતી “એન્ટિ પ્રોફિટરિંગની”કામગીરીની મુદતમાં  COVID 19 ના કારણે ફરી…

સરકારની સ્પષ્ટતા: જી.એસ.ટી. ના અમલથીજ લાગશે વ્યાજ માત્ર ચૂકવવાપાત્ર વેરા ઉપર!!

Reading Time: < 1 minute ઘટાડેલું વ્યાજ પાછલી અસરથી લાગુ પડશે કે નહીં તે અંગે  તજજ્ઞોમાં થઈ રહી હતી ચર્ચા…

કરદાતાઓ માટે ખુશ ખબર….હવે લાગશે વ્યાજ માત્ર “કેશ લેજર” દ્વારા ભરવા પાત્ર ટેક્સ ઉપરજ!!

Reading Time: < 1 minute વેપારીઓ ને મોટી રાહત, પણ મોટાભાગના વેપારીઓ આ જી.એસ.ટી. ની આ જોગવાઈથી હતા બેખબર!! તા….

21 ઓગસ્ટથી જી.એસ.ટી. નોંધણી નંબર લેવાની પદ્ધતિમાં આવ્યો મહત્વનો સુધારો!! જાણો વિગતો

Reading Time: < 1 minute તા. 21.08.2020: જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ નોંધણી નંબર લેવાની પદ્ધતિમાં મહત્વનો સુધારો 21 ઓગસ્ટ 2020 થી…

લેઇટ ફી માં કરવામાં આવ્યો ઘટાડો!!!! કરદાતાઑ માટે આવ્યા ખુશીના સમાચાર

Reading Time: < 1 minute ફેબ્રુઆરી થી જુલાઇ સુધીના તમામ રિટર્ન જો મોડા ભરવામાં આવે, પણ જો 30 સપ્ટેમ્બર 2020…

જી.એસ.ટી. હેઠળ મુદતમાં કરવામાં આવ્યો વધારો: બહાર પાડવામાં આવ્યું જાહેરનામું

Reading Time: < 1 minute તા. 28.06.2020:સેન્ટરલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ દ્વારા નોટિફિકેશન 35, તા. 03 એપ્રિલ 2020 ના રોજ…

You may have missed

error: Content is protected !!