જી.એસ.ટી./ઇન્કમ ટેક્સ હેઠળ નોટિફિકેશન અંગે સમાચાર

સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા વિવિધ કર્યો માટે આપવામાં આવેલ મુદત વધારો જી.એસ.ટી. હેઠળ રિટર્નને લાગુ પડે નહીં

Reading Time: 2 minutes સુપ્રીમ કોર્ટના મુદત વધારા અંગેના ચુકાદા અંગે CBIC દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો મહત્વનો ખુલાસો: તા….

જી.એસ.ટી હેઠળ કરવામાં આવ્યા આ ફેરફારો, વાંચો શું થશે આ ફેરફારોની તમારા ઉપર અસર

Reading Time: 2 minutes જી.એસ.ટી. હેઠળ કરવામાં આવેલ મહત્વના ફેરફારો પોર્ટલ ઉપર પણ સમયસર લાગુ કરવામાં આવે તેવી પણ…

કોરોના સંકટમાં જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ પણ કરદાતાઓને આપવામાં આવી મહત્વની રાહતો

Reading Time: 3 minutes જી.એસ.ટી. મોડો ભરવાં ઉપર લાગતું વ્યાજ, રિટર્ન મોડુ ભરવાં બદલ લગતી લેઇટ ફી કરવામાં આવી…

જી.એસ.ટી. હેઠળ સસ્પેન્શન અંગે બહાર પાડવામાં આવી માર્ગદર્શિકા… જાણો સરળ ભાષામાં શું છે આ માર્ગદર્શિકામાં…

Reading Time: 2 minutes તા. 13.02.21: જી.એસ.ટી. માં મોટા પ્રમાણમા થતી કરચોરી રોકવા, જી.એસ.ટી. કાયદા-નિયમોમાં મહત્વના ફેરફારો કરી ડિસેમ્બર…

જી.એસ.ટી. હેઠળ નવો નોંધણી દાખલો મેળવવો બનશે વધુ મુશ્કેલ!! વાંચો આ મહત્વના સમાચાર..

Reading Time: 2 minutes માત્ર આધાર ઓથેનટીકેશન નહીં હવે બાયોમેટ્રિક આધાર ઓથેનટીકેશન બનશે જરૂરી!! તા. 24.12.2020: 22 ડિસેમ્બર 2020 ના…

હવે જી.એસ.ટી. નંબર મેળવવો નથી એટલો સહેલો!!! શું કામ?? વાંચો આ વિશેષ સમાચાર

Reading Time: 2 minutes નવા જી.એસ.ટી. નંબર સહેલાઈથી મેળવી કરચોરી કરતાં કરદાતાઓ ઉપર લગામ લગાડવા બહાર પાડવામાં આવી સૂચના…

જી.એસ.ટી. હેઠળ નાના કરદાતાઓને રાહત: હવે ભરી શકશે ટેક્સ અંદાજિત ધોરણે…

Reading Time: < 1 minute તા. 12.11.2020:  ત્રિમાસિક GSTR 3B ભરવા હક્કદાર કરદાતાઓ ત્રિમાસના પ્રથમ બે મહિના માટે જી.એસ.ટી. અંદાજિત…

જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ ત્રિમાસિક GSTR 1 ની તારીખ ઘટાડવામાં આવી

Reading Time: < 1 minute તા. 12.11.2020: જી.એસ.ટી. આર. 1 ભરવાની તારીખ સામાન્ય રીતે જે તે મહિનો પુર્ણ થયા પછીની…

જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ GSTR 1 તથા GSTR 3B રિટર્ન ભરવાના નિયમોમાં કરવામાં આવ્યા મહત્વના ફેરફાર:

Reading Time: 2 minutes નોટિફિકેશન: 81/2020:  નોટિફિકેશનની મહત્વની બાબતો:: GSTR 1 ત્રિમાસિક ધોરણે ભરવા જવાબદાર કરદાતાઓ પાસે ત્રિમાસના પ્રથમ…

error: Content is protected !!